Hạn chót đăng kí: 23:59 ngày 11/05/2019

Liên hệ trực tiếp:
📞 Trưởng BTC: Ms. Lưu Bảo Trân
Hotline: 0935 354 557
Email: baotran.luu.lsc@gmail.com

📞 Trưởng mảng Operation: Mr. Nguyễn Văn Mãnh
Hotline: 0372 889 484
Email: vanmanh.nguyen.lsc@gmail.com