Decathlon là một nhà bán lẻ đồ thể thao được thành lập vào năm 1976 tại Pháp. Trải qua gần 45 năm, Decathlon đã trở thành là nhà bán lẻ đồ thể thao lớn nhất thế giới với hơn 1500 cửa hàng tại 49 quốc gia. 

Để có được thành công như vậy, Decathlon đã nỗ lực hết mình vì sự phát triển và mở rộng qui mô kinh doanh cũng như sản xuất, đặt biệt là quá trình vận hành và quản lý chuỗi cung ứng nói riêng và toàn bộ dây chuyền sản xuất sản phẩm, tổ chức con người nói chung một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ một số bí mật thành công mà công ty Decathlon đang sỡ hữu để áp dụng cho công thức hoạt động kinh doanh của mình.

Tại Decathlon, trách nhiệm là một trong những giá trị cốt lõi của công ty. Trách nhiệm luôn là một động lực chính trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và nhân quyền trong suốt các hoạt động hàng ngày.

Do đó, trong các nhà máy của các nhà cung cấp và nhà thầu phụ, công ty luôn cam kết tuân thủ và đảm bảo áp dụng các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Nhân quyền do Liên Hợp Quốc phát triển theo khuôn khổ “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục”. Mục tiêu này được phản ánh trong Điều lệ xã hội của công ty….

Điều lệ xã hội của công ty được tạo ra vào năm 2003 dựa trên các Công ước của ILO và Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người. Điều lệ xã hội là một tài liệu hợp đồng được ký bởi các nhà cung cấp trước bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào và thiết lập các yêu cầu về an toàn và nhân quyền trong nhiều khía cạnh như lao động trẻ em, giờ làm việc và phân biệt đối xử.

Bất kỳ hình thức lao động cưỡng ép trực tiếp hoặc gián tiếp nào cũng là một vấn đề quan trọng. Nếu các đối tác của Decathlon tham gia vào hoạt động này, công ty sẽ ngừng sản xuất và giao hàng với họ. Do đó, bản đồ rủi ro toàn cầu, điều lệ xã hội và các thủ tục và công cụ liên quan đến chuỗi cung ứng của công ty đang phát triển thường xuyên, cập nhật các yếu tố bên trong và bên ngoài.

XÁC MINH CHUỖI CUNG ỨNG

Trước khi bắt đầu mối quan hệ với nhà cung cấp, công ty đảm bảo trang web sản xuất của nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu xã hội cơ bản của Decathlon.

Trong thỏa thuận sản xuất và cung ứng, nhà cung cấp cho Decathlon phải cam kết chỉ sản xuất tại các địa điểm và vùng lãnh thổ được khai báo và xác minh. Bất kỳ hợp đồng thầu phụ không được khai báo là hoàn toàn bị cấm.

Khi nhà cung cấp hoạt động, các team Decathlon địa phương sẽ đồng hành cùng họ để đảm bảo tuân thủ các vấn đề xã hội, an toàn và nhân sự, cũng như các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng, cung cấp, sản xuất, v.v. Decathlon hướng đến một mối quan hệ bền vững và lâu dài.

Từ năm 2014, công ty đã phát triển chiến lược hợp tác với các nhà cung cấp có chung tầm nhìn và cùng giá trị. Đặc biệt, các bên cùng nhau xác định các mục tiêu và lợi ích bền vững, minh bạch, đáp ứng được nhu cầu.

Để đánh giá làm thế nào các nhà cung cấp và các đối tác đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn, Decathlon thực hiện đánh giá thường xuyên về các trang web và tổ chức của họ. Những đánh giá này được thực hiện bởi các kiểm toán viên xã hội nội bộ công ty hoặc bởi các bên bên ngoài. Tần suất đánh giá liên quan đến mức độ rủi ro của một quốc gia.

Mặc dù tần suất đánh giá là khác nhau giữa các quốc gia, mạng lưới tiêu chuẩn đánh giá là giống nhau cho tất cả. Điều này được dựa trên Điều lệ xã hội và quản lý các chủ đề về sự an toàn, như an toàn hỏa hoạn và hóa chất, và các vấn đề nhân quyền, như lao động trẻ em, lao động cưỡng ép và tiền lương.

Trong mỗi đánh giá, giám định viên đảm bảo rằng nhà cung cấp tuân thủ luật pháp địa phương. Nếu các yêu cầu của Decathlon đòi hỏi khắt khe hơn, công ty cũng đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đó. Bất kỳ sự không phù hợp nào được phát hiện đều được báo cáo cho các team sản xuất Decathlon địa phương, những người đảm bảo xây dựng kế hoạch hành động với các nhà cung cấp và đảm bảo hiệu quả việc thực hiện.

KIỂM TOÁN / TRÁCH NHIỆM NỘI BỘ

Mỗi đánh giá về nhà cung cấp được thực hiện kể từ khi mở mối quan hệ được xếp hạng từ E đến A. E là không thể chấp nhận được, trong khi A là mẫu mực.

Nếu một trang web được đánh giá E, công ty yêu cầu nhà cung cấp phải:

  • Thực hiện hành động ngay lập tức để loại bỏ rủi ro vào ngày nó được phát hiện
  • Phân tích vấn đề để xác định nguyên nhân gốc rễ của nó và đưa ra một hành động khắc phục mang lại giải pháp bền vững. Kế hoạch hành động này sẽ được phê duyệt bởi một người đánh giá nội bộ không quá 3 tháng sau khi đánh giá. Nếu tình hình không thể được giải quyết cùng ngày hôm đó, Decathlon sẽ ngừng sản xuất và chặn mọi lô hàng tiếp theo của sản phẩm.
  • Dữ liệu lịch sử và sự theo dõi các đánh giá và các kế hoạch hành động được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp nội bộ mà tất cả các bên liên quan đều có thể truy cập được.

Từ cơ sở dữ liệu nhà cung cấp này, công ty đảm bảo báo cáo thường xuyên về cấp độ ABCDE của các nhà cung cấp để theo dõi và đạt được mục tiêu 80% của công ty về cấp độ ABC.

CHỨNG NHẬN NHÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU

Công ty yêu cầu các nhà cung cấp trực tiếp xác minh sự tuân thủ về nguyên vật liệu có nguồn gốc trong chuỗi cung ứng của họ theo danh sách các chất bị hạn chế và các yêu cầu và hướng dẫn điều lệ xã hội.

ĐÀO TẠO

Ngay khi nhân viên mới gia nhập công ty, họ được cung cấp một kế hoạch đào tạo cá nhân (PTP) phù hợp với lĩnh vực hoạt động của họ nhằm mục đích giúp họ hoạt động nhanh nhất có thể.

Do đó, các team tại Decathlon phụ trách quản lý một nhà máy đều được nhận sự đào tạo giải thích tất cả các yêu cầu điều lệ xã hội, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến lao động cưỡng ép.

Các nhóm sản xuất của công ty, có liên quan đến việc quản lý nhà cung cấp, cũng được đào tạo về cách lên lịch trình và chuẩn bị đánh giá, hợp tác xây dựng kế hoạch hành động khắc phục (CAP) với các nhà cung cấp của họ và giám sát việc thực hiện CAP trong lĩnh vực này.

Biên tập: Chiến Thắng