Cross Docking là gì? Ứng dụng của cross docking trong quản lý kho vận

Cross docking – Kỹ thuật quản lý kho tương lai

Cross docking là một kĩ thuật logistics nhằm loại bỏ chức năng lưu trữ và thu gom đơn hàng của một kho hàng, mà...

XU HƯỚNG M&A TRONG NĂM 2021 VÀ NHỮNG PHI VỤ TỈ ĐÔ

Trong năm 2021, trước những biến động căng thẳng do ảnh hưởng của COVID-19, tình trạng khan hiếm hàng hóa, đặc biệt là nguyên...

Podcast by LSC