Kết thúc ngày 5/11/2016, theo thống kê của Hiệp hội Đường sắt Mỹ (AAA), tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng container và tàu hỏa đã tăng 1.7%, đạt mức 272,115 toa (carload). Tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn so với cuối tuần 29 tháng 10 (đạt mức 273,421 toa) và nhỉnh hơn so với số lượng thống kê vào ngày 22 tháng 10 (275,541 toa).

Cũng theo AAA, trong 44 tuần năm 2016, khối lượng hàng hóa vận chuyển container và đường sắt hằng năm đã giảm 2.9%, với tổng giá trị đạt mức 11,431,547 toa.

Sau những tin tức về sự sụp đổ “Ông lớn” trong ngành, cùng với sự gia tăng khá mạnh về số lượng việc làm ngành Logistics nói chung cho người lao động, việc vận chuyển đường sắt có nhiều biến động khả quan có khiến bạn yên tâm phần nào? Đây có phải là dấu hiệu cho thấy sự hồi phục bước đầu của Ngành?

Bích Phượng