Mới đây, Hiệp hội Quốc tế Kho hàng lạnh ( International Association of Refrigerated Warehouses – IARW) đã công bố danh sách Top 25 các doanh nghiệp có hệ thống kho kiểm soát nhiệt độ tốt nhất đồng thời cung cấp dịch vụ Logistics lớn nhất cả về chất lượng và số lượng trên phạm vi toàn cầu.

IARW dựa trên đánh giá chủ yếu dựa trên khả năng kiểm soát nhiệt độ Kho, và dưới đây là Top 5 công ty Logistics dẫn đầu bảng xếp hạng:

1. Americold – Argentina, Australia, Canada, China, New Zealand, and United States.

Americold Logistics – Argentina, Australia, Canada, China, New Zealand, and United States.
Americold Logistics – Argentina, Australia, Canada, China, New Zealand, and United States.

2. Lineage Logistics – United States.

Lineage Logistics – United States.
Lineage Logistics – Hoa Kỳ

3. Swire Group – Australia, China, Sri Lanka, United States, Vietnam.

Swire Group – Australia, China, Sri Lanka, United States, Vietnam.
Swire Group – Australia, China, Sri Lanka, United States, Vietnam.

4. Preferred Freezer Services – China, United States, and Vietnam.

 Preferred Freezer Services – China, United States, and Vietnam.
Preferred Freezer Services – China, United States, and Vietnam.

5. AGRO Merchants Group, LLC – Austria, Brazil, Chile, Ireland, Netherlands, Spain, and United States.

AGRO Merchants Group, LLC – Austria, Brazil, Chile, Ireland, Netherlands, Spain, and United States.

Biên tập: Bích Phượng