Như chúng ta biết, thành công của một doanh nghiệp sản xuất đến từ rất nhiều những yếu tố khác nhau có thể kể đến như dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, chiến lược marketing cho sản phẩm của công ty đầy hấp dẫn, … Tuy nhiên có một yếu tố cũng vô cùng quan trọng và mang tính quyết định nên thương hiệu của công ty, đấy chính là sản phẩm. Vậy đâu là yếu tố để một sản phẩm hoàn hảo ra đời?

Một trong những đáp án cho câu hỏi ấy đó chính là khả năng quản lý quy trình sản xuất hiệu quả. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng ghé thăm nhà máy và khám phá quy trình sản xuất thôi nào.

Quản lý quy trình sản xuất – Một bộ phận của quản trị sản xuất.
Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về quản trị sản xuất. Đó là tổng hợp các hoạt động xây dựng hệ thống sản xuất và quản trị quá trình sử dụng các yếu tố đầu vào (nguồn nhân lực, vốn, nguyên vật liệu, năng lượng, thông tin, …) tạo thành các sản phẩm (dịch vụ) đầu ra nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và thực hiện các mục tiêu đã xác định. Quy trình sản xuất mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây là một phần quan trọng trong quản trị sản xuất, nó làm việc nhiều hơn với nguồn nguyên liệu và vật tư.

Mục tiêu quản trị sản xuất:
• Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.
• Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
• Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.
• Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp chi khách hàng.
Giờ thì cùng lao vào khám phá từng công việc trong quy trình sản xuất nhé. Bắt đầu nào!

1. Hoạch định sản xuất.
Làm gì ở giai đoạn đầu tiên này nhỉ? Hoạch định sản xuất là bạn sẽ thực hiện 3 công việc quan trọng sau:
• Xác định nhu cầu sản xuất:
– Nhu cầu sản xuất được xác định từ kế hoạch sản xuất do Bộ phận sản xuất lập ra theo từng kỳ (năm/quý/tháng/tuần) hoặc theo kế hoạch kinh doanh của công ty hay đơn hàng khách đặt. Đối với đơn hàng của khách, mặt hàng có thể thay đổi thường xuyên theo nhu cầu nên thường không lên kế hoạch sản xuất trước được. Kế hoạch chỉ được soạn ra khi có đơn hàng.
– Mục tiêu: kiểm tra lượng sản phẩm hiện tồn kho của từng công đoạn
tính lượng sản phẩm cần sản xuất trong từng công đoạn.
• Xây dựng định mức sản xuất:
– Nếu phòng Nghiên cứu và phát triển đưa ra sản phẩm mới thì cần phải thiết lập định mức sản xuất bao gồm định mức nguyên liệu, định mức phế liệu và định mức chi phí sản xuất.
• Hoạch định nhu cầu nguyên liệu: Dựa vào nhu cầu sản xuất
– Tính lượng nguyên liệu cần dùng
– So sánh tồn kho sẵn sàng
– Tính ra lượng nguyên liệu còn thiếu cần bổ sung.

Kết quả của 3 công việc trên là tính được nhu cầu bán thành phẩm từng công đoạn cần sử dụng, tồn kho bán thành phẩm sẵn sàng để từ đó tính lượng bán thánh phẩm ở từng công đoạn cần sản xuất.

2. Yêu cầu sản xuất.
– Sau bước hoạch định khá nhiều công việc tính toán thì ta sẽ chia nhỏ những con số đó ra để lập yêu cầu sản xuất cho từng nhà máy, phân xưởng.
– Yêu cầu sản xuất có thể là tự sản xuất hay yêu cầu gia công bên ngoài.

3. Lệnh sản xuất.
Ở bước này, yêu cầu sản xuất sẽ được chia cho từng công đoạn/tổ/dây chuyền để thực hiện.

4. Lịch sản xuất.
Phân công máy nào, ca nào, ngày nào thực hiện lệnh sản xuất.

5. Thống kê sản xuất.
Công đoạn này cần phải thống kê chi tiết các nội dung sau:
– Xuất nguyên liệu ra phân xưởng
– Báo cáo sản xuất: sản phẩm, phế phẩm, phế liệu, nguyên liệu đã sử dụng.
– Nhập lại nguyên liệu thừa, chuyển cho lệnh sản xuất khác.

6. Hoàn thành và đóng lệnh sản xuất.
Mỗi lệnh sản xuất sau khi hoàn thành (có thể là sản xuất xong hoặc ngừng giữa chừng) đều phải tiến hành tổng kết, kiểm tra và đóng để xác nhận hoàn thành.

Như vậy là chúng ta đã đi qua những công việc căn bản trong một quy trình sản xuất. Rõ ràng ta thấy rằng từng bước trong quy trình trên đều gắn chặt và có ảnh hưởng lẫn nhau. Chính vì vậy, quản lý tốt được cả quy trình một cách nhịp nhàng, có phối hợp, sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí sản xuất cũng như chủ động và kiểm soát được nguồn lực (nguyên liệu, nhân công, thiết bị, …). Tất cả điều đó góp phần đưa những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ra thị trường với giá cả đầy tính cạnh tranh và chất lượng đảm bảo. Thành công của doanh nhiệp từ đó mở ra.