Wednesday, October 21, 2020

LSC – LOGISTICS STUDYING CLUB là CLB duy nhất ở FTU2 học tập chuyên sâu về lĩnh vực Logistics & Supply Chain Management.

Với mong muốn tạo ra một cộng đồng dành riêng cho những FTU-ers đam mê và yêu thích Logistics & Supply Chain, LSC đã và đang trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên, giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với nguồn nhân lực tiềm năng và giúp sinh viên có cơ hội được học tập và trả nghiệm nhiều hơn trong lĩnh vực này.

Trong tương lai, LSC sẽ phát triển theo hướng trở thành một tổ chức cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực đầy triển vọng này. Đồng thời, LSC sẽ phát triển không chỉ là cộng đồng học tập dành riêng cho sinh viên FTU2 mà còn là sinh viên trên toàn thành phố, trở thành đối tác tin cậy cho các công ty Logistics và các doanh nghiệp có bộ phận Supply Chain Management.