CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG

BAN TRUYỀN THÔNG (MEDIA)

Đảm nhiệm xây dựng “giao diện”, khắc tạo nên bộ mặt của LSC, MEDIA với đặc điểm sáng tạo và kiên trì không ngừng, luôn nỗ lực để tạo ra các nội dung và hình ảnh truyền thông chất lượng nhất, đưa hình ảnh LSC đến gần với các bạn sinh viên trên cả nước.

ban nội dung (r&D)

Xứng danh là bộ máy xử lý thông tin của LSC, bằng khả năng phân tích và suy luận tuyệt vời, R&D-er luôn cố gắng xây dựng những nội dung phù hợp cho những dự án đối nội lẫn đối ngoại của LSC.

ban nhân sự - sự kiện (hre)

Với vai trò cốt lõi gắn kết các thế hệ thành viên, đồng thời củng cố hình ảnh một LSC chuyên nghiệp trong tổ chức sự kiện, HRE tập trung nhấn mạnh sự phát triển và nâng cao năng lực của LSC-ers.

ban tài chính - đối ngoại (fer)

Là cầu nối giữa LSC và các nguồn lực bên ngoài, với khả quan sát tinh tế và giao tiếp hiệu quả, các thành viên nhà FER luôn đặt mục tiêu tìm kiếm và kêu gọi những nhà tài trợ tiềm năng cho các chương trình của LSC.